Училищни учебни планове за прогимназиален етап (V–VII клас) за учебната 2023/2024 година

Училищните учебни планове за учебната 2023/2024 година  са приети от Педагогическия съвет (Протокол № 16 от 01.09.2023 г.); съгласувани са с Обществения съвет към училището (Протокол № 4 от 01.09.2023) и са утвърдени със заповед на директора № 861 от 01.09.2023.

Учебни планове по класове

Vа – иновативна

Можете да изтеглите оттук.

Vб – иновативна

Можете да изтеглите оттук.

Можете да изтеглите оттук.

VIа – иновативна

Можете да изтеглите оттук.

VIб – иновативна

Можете да изтеглите оттук.

VIв

Можете да изтеглите оттук.

VIIа – иновативна

Можете да изтеглите оттук.

VIIб – иновативна

Можете да изтеглите оттук.

VIIв

Можете да изтеглите оттук.