Правилник за дейността на училището през учебната 2023/2024 година

На 14 септември 2023 година Педагогическият съвет на СУ „Васил Левски“ – Троян прие Правилник за дейността на училището през учебната 2023-2024 година.