Събрание на Обществения съвет

Днес ръководството на училището представи на Обществения съвет проект на новата Стратегия на училището.

Съгласно последните поправки в Закона за предучилищно и училищно образование, училището съгласува Стратегията с училищното Настоятелство и Обществения съвет.

Членовете на Обществения съвет на училището получиха копия от Плана за работа през новата 2023/2024 учебна година и от проекта за Стратегия.

От своя страна Общественият съвет пое ангажимент до края на месеца да представи общи препоръки и мнение.

Клуб „Медии“