Годишен план за дейността на СУ „Васил Левски“ – Троян за учебната 2023/2024 година.

С годишния план за дейността на училището можете да се запознаете тука.