Стратегия за развитие на СУ „Васил Левски“ – Троян през периода 2023/2028 година

Стратегията за развитие на СУ „Васил Левски“ – Троян през периода 2023/2028 година е одобрена от Обществения съвет, приета е с Решение на Педагогическия съвет и е утвърдена със заповед на Директора на училището.

В началото на всяка учебна година се приема План за изпълнение на Стратегията за съответната учебна година, а в края на учебната година – Отчет за изпълнение на Плана.

Платовете и отчетите са неразделна част от Стратегията. С тях можете да се запознаете както следва:

Учебна 2023/2024 година

Отчет за изпълнението на Плана

Учебната година в цифри

Учебна 2024/2025 година

План за действие

Отчет за изпълнението на Плана

Учебна 2025/2026 година

План за действие

Отчет за изпълнението на Плана

Учебна 2026/2027 година

План за действие

Отчет за изпълнението на Плана

Учебна 2027/2028 година

План за действие

Отчет за изпълнението на Плана

Отчет за изпълнението на Стратегията за целия 5-годишен период