Шишеяд – и в нашето училище

Преди малко повече от два месеца община Троян се включи в оригиналната инициатива „Искам да съм полезен…Рециклирай ме!“ Голямото шълто шише в центъра на града привлече веднага вниманието на големи ОЩЕ…

Партньори на Природонаучен музей в село Черни Осъм на посещение в СУ „В. Левски“

На 5 октомври участниците в конференцията по проект „Образователни и културни аспекти при представянето на природните наследства – обекти на ЮНЕСКО – в център „Биосфера““ на Природонаучния музей в село ОЩЕ…

ПОКАНА за участие в ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ

Съвета на настоятелите на Сдружение „Училищно настоятелство при Средно училище „ Васил Левски” – град Троян, с ЕИК 110568333, на основание чл.21/1/ от Устава на Сдружението, СВИКВА редовно Общо събрание ОЩЕ…