Партньори на Природонаучен музей в село Черни Осъм на посещение в СУ „В. Левски“

На 5 октомври участниците в конференцията по проект „Образователни и културни аспекти при представянето на природните наследства – обекти на ЮНЕСКО – в център „Биосфера““ на Природонаучния музей в село Черни Осъм посетиха СУ „В. Левски“. Те се запознаха с дейността на училището и разгледаха STEM- центъра. Гостите бяха впечатлени от съвместните инициативи и уроци, реализирани от учители и музейни специалисти.