Проект „Образование за утрешния ден“ през учебната 2023/2024 година

През учебната 2023/2024 год. продължават дейностите по проект „Образование за утрешния ден“. Той се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020г., съфинансирана от Европейския ОЩЕ…