Проект „Образование за утрешния ден“ през учебната 2023/2024 година

През учебната 2023/2024 год. продължават дейностите по проект „Образование за утрешния ден“. Той се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН). От месец октомври 2023 година в СУ „Васил Левски“, по дейност 6: „Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности“ (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/ кодиране), стартират работата си три клуба: „Компютърен клуб“ с ръководител Петя Газдова, „Уеб дизайн и анимация“ с ръководител Андриана Хаджийска и „Lego роботика“ с ръководител Валентина Маринова. Учениците ще се запознаят с приложения за създаване на: рекламни материали( брошури), уеб сайт с безплатни платформи и роботи с лего строители.