Дари добро

На 20 октомври учениците от 2Б клас посетиха Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства, който се намира в близост до нашето училище. Целта на посещението беше второкласниците не само да дарят събраните от тях средства с благотворителна мисия по време на кампанията „Без букет на първия учебен ден“, но и да се запознаят с хората, които помагат на децата със специални образователни потребности.

Малките ученици разгледаха залите за групова работа и дневен престой за деца и младежи, сензорната стая, залата за рехабилитация, логопедичните кабинети. Научиха, че „различните“ деца се нуждаят от обич и подкрепа също като тях, а пътят до успеха е дълъг и труден.

Урокът с добавена реалност за животните на нашата планета се оказа истинско приключение. Чрез тази технология на екрана оживяха 3D модели на познати и непознати животни. Децата научиха за начина им на придвижване, хранене и др.

Благодарим на специалистите, работещи в Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства, за търпението и усмивките!