Тренировка „Действие при пожар“

На 24 октомври (вторник)  от 10:15 до 10:45 в училище се проведе тренировъчно занятие на тема „Действие при пожар“. Включиха се всички ученици, педагогическият и непедагогическият персонал, които в момента ОЩЕ…