СУ „Васил Левски“ – eTwinning училище за 2023-2024 година

eTwinning училищата са образец на принципите – споделено лидерство, сътрудничество и споделяне, учениците като двигатели на промяната, приобщаване и педагогически иновации. Това е признание за работата, ангажираността и отдадеността на всички екипи, работещи в нашето училище по дейност eTwinning и програма „Еразъм+“. 35 училища и детски градини в България са удостоени със знака eTwinning училище за 2023/2024 година.