Седмица на бащата във 2. „а“ клас

По инициатива на г-жа Пенка Неофитова от 6. до 10. ноември 23 г. се проведе Седмица на бащата. Всеки ден татковците идваха в училище, за да разкажат на малките учениците за своите професии. Децата слушаха с интерес и любопитство. Задаваха въпроси и се интересуваха дали професията е трудна, опасна, какво точно се прави.

Научиха, че за да имат професия, която да им доставя удоволствие да ходят на работа, да изкарват достатъчно средства, за да живеят добре, трябва да учат упорито и старателно, за да успеят да се реализират.

Благодарим от сърце на всички татковци, които се включиха в инициативата и им пожелаваме здраве и много успехи в работата! Продължавайте да бъдете опората в семейството и прекарвайте възможно най-много време със своите деца!