Обучение за повишаване квалификацията на учителите от СУ „В. Левски“

Екип от лектори на РААБЕ България ЕООД подготви и реализира на 13 и 14 ноември 2023 год. обучение на учителите от СУ „В. Левски“ за работа с единната безплатна електронна платформа за обучение на МОН – „Дигитална раница“.

С какво е пълна „Дигиталната раница“?

Към момента в платформата са заложени: учебниците и разписанието по предмети и дни за всеки ученик от 1. до 7. клас. Може да се генерира и онлайн класна стая. Друг етап от развитието на платформата „Дигитална раница“ е добавянето на съдържание – онлайн уроци, упражнения, тестове, създадени и споделени от самите учители. При разработването им учителите могат да използват вече наличните в платформата електронни ресурси – изображения, интерактивни презентации, анимации, 3D модели, видео клипове и др.

Платформата „Дигитална раница“ е финансирана по проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”.