16 ноември – Ден на толерантността

За да има толерантност – трябва да има знания, откритост, общуване и свободата на мисълта, съвестта и убежденията. Това научиха днес малките ученици от 1А клас. Те изработиха специално табло и гълъбчета- символ на надеждата.

Ако не знаете: на 16 ноември 1996 г. на Общо събрание на ООН е приета Декларация за принципите на толерантността. Като член първи е залегнала дефиницията на това що е толерантност. Толерантност означава уважение, приемане и разбиране на богатото многообразие от култури в нашия свят, на нашите форми на самоизява и способите за проява на човешката индивидуалност.

Принципи на толерантността:

  • Лесно е да мразиш, трудно е да обичаш.
  • Един за всички, всички за един!
  • Рамките ограничават човешкия дух.
  • Ако потърсиш доброто във всекиго, ще го намериш и в себе си.
  • Не издигай стени!
  • Търпение, доброжелателност, разбиране.
  • Не бъди безразличен!
  • Обичай!
  • Старай се да си искрен, добронамерен, сдържан, отстъпчив!

( *Информацията за толерантността е взета от Интернет)

Велина Тодорова, учител в групата за ЦОУД 1А и 4Б клас