16 ноември – Ден на толерантността с IIIА и IVБ (ЦОУД)

Учим се да сме добри и да живеем заедно в този свят на многообразие! Под този надслов преминаха заниманията на децата от III „а“ и IV „б“ клас в група за ЦОУД, като децата се запознаха по достъпен начин с думичката „толерантност“ и добродетели, необходими за изграждане на толерантността като нравствена ценност у тях.

Марияна Калчева, учител ЦОУД
СУ „Васил Левски“, Троян