Благотворителен коледен базар

Ученическият съвет кани ученици, учители, както и непедагогическия персонал, на

Благотворителен коледен базар,

който ще се проведе на 15 декември от 10:25 (голямото междучасие) във фоайето на втория етаж.

Призоваваме всички, които желаят, да приготвят и донесат нещо вкусничко, което да предложим за благотворителни цели.

Храната трябва да се предаде на 14 или 15 декември (преди началото на първия учебен час) на първия етаж, стая 18, при г-жа Теменуга Цаловска (домакин).