Конкурс за най-добре украсена класна стая

В конкурса се включват всички класове в училище!

Класовете се състезават в две възрастови групи:

Първа възрастова група – от I до IVклас.

Втора възрастова група – от V до XII клас.

Краен срок за украсяване на стаите

15 декември 2023 година

Победителите

Ще бъдат обявени на коледния концерт на училището, който ще се проведе на 20 декември във физкултурния салон.