Конкурс за рисунка „За честта на Левски“

Цели

Да се даде възможност за изява на творческите заложби на учениците, както и стимулиране на интерес към живота и делото на Апостола на свободата. Конкурсът има за цел да популяризира исторически моменти от дейността на Васил Левски, както и да се превърне в място за изява на млади таланти, за обмен на знания, умения и нови идеи.

Участници

Ученици от I до XII клас в три възрастови групи от всички училища и художествени школи на територията на община Троян:

Регламент

Конкурсът се провежда в следните възрастови групи:

I възрастова група- I – IV клас,

II възрастова група- V -VII клас,

III възрастова група- VIII-XII клас.

Жанров обхват

Графика, живопис, апликация (по избор).

Материали и техника

Акварел, темпера, цветни моливи, туш, пастели (по избор).

Формат на творбите

По избор (не по-малък от А4 и не по-голям от 35/50 см. без паспарту).

Критерии за оценяване

Творбите трябва да отразяват личното отношение на автора, да са художествено издържани (в зависимост от възрастта) и да не са публикувани или класирани в други конкурси. Всеки ученик може да участва с не повече от две рисунки.

Всяка творба трябва да съдържа следната задължителна информация (на гърба на рисунката):

– име и фамилия на автора на творбата;

– клас, училище, художествена школа;

– телефон за връзка;

– точен адрес за получаване на наградата/при присъждане на такава/.

Творбите , придружени със задължителната информация, се изпращат или се донасят лично на адрес:

гр. Троян-5600

ул. „34-ти троянски полк“№ 43

СУ „Васил Левски“

За конкурса

Телефон 0886790503 ,

Краен срок за изпращане на творбите

12.02.2024 год.

Произведенията не се връщат. Наградените рисунки ще бъдат изложени на празника на училището.

Организаторите ще уведомят класираните автори до 16.02.2024 год.

Информация за място и час на награждаването ще бъде изнесена допълнително.

Наградите се получават лично или чрез упълномощен представител.