„Световен географски куиз“ – състезание по География и икономика

Ръководството на училището и Методическо обединение „Обществени науки“ при СУ „Васил Левски“ – Троян

организира

Състезание по География и икономика под надслов „Световен географски куиз“.

Цел

Да се даде възможност за изява на учениците от гимназиален и прогимназиален етап да покажат своите познания и географската си култура, работейки в екип, както и да се стимулира техният интерес към училищния живот и празниците в училище.

Регламент

Състезанието се състои в решаване на онлайн тест с 40 въпроса от световната география за време и точност. Тестът е изработен на принципа на тестовете в Kahoot.

Участници

Ученици от V до XII клас, групирани в отбори по 3-ма или 4 -ма участника от всички училища на територията на община Троян

Материали

Състезанието се провежда с помощта на мобилни телефони за всеки отбор

Критерии за оценяване

Печели отборът, отговорил вярно и най-бързо на въпросите. Награди ще получат първите 3 отбора.

Време и място на провеждане

12.02.2024 г. (понеделник) от 14.00ч. в СТЕМ-центъра на СУ „Васил Левски“ – Троян