Училищно състезание по информационни технологии

Училищно състезание по информационни технологии

Ръководството на училището и Методическо обединение по информационни технологии при СУ „Васил Левски“ – Троян

организират

Училищно състезание по информационни технологии, посветено на патронния празник на училището.

Регламент

Общи положения

Състезанието има за цел да се предостави възможност на учениците за изява, като мотивира учителите за работа с такива с изявени способности в съответните области при използването на компютърни технологии в учебния процес и училищния живот.

В състезанието могат да участват ученици, разделени в четири възрастови групи:

Първа група – V – VI клас

Втора група – VII – VIII клас

Трета група – IX – X клас

Четвърта група – XI – XII клас

Участниците изпращат собствените си проекти по зададената от организаторите тема на : slbojkov@gmail.com . Да се посочат трите имена и клас.

 Всеки може да участва само с един проект.

 Тема: „Спорт и здраве“

Можете да подготвите:

!!! Рекламна брошура, плакат, флаер, компютърна графика (рисунка) или компютърна презентация – избира се едно от посочените !!!

!!! Използва се софтуер по избор !!!

Награди

Във всяка възрастова група класиралите се на първо, второ и трето място получават награди.

Краен срок за изпращане на проектите:

13.02.2024 г.

Обявяване на резултатите

22.02.2024 г.