Има ли бъг в бизнес модела на Бай-Ганьовия екип?

На 08.12.2023 г. в нашето училище се проведе проектно-базирано обучение по български език и литература и предприемачество на тема „Има ли бъг в бизнес модела на Бай-Ганьовия екип?“по фейлетона „Бай Ганьо журналист“ на Алеко Константинов с ученици от 11а и 11б клас.

Урокът започна с кратко въведение за Алеко Константинов, а веднага след това бе представен и съвременният бизнес модел.

Събитието продължи с представянето на екипите.

Първият екип представи своя бизнес модел за банка по идеята на Данко Харсъзина.

Вторият екип представи идеята на Гочоолу за създаването на Руски трактир ( кръчма).

Третият екип ни представи бизнес модел по идея на Дочоолу за създаване на фабрика за квас (алкохолен квас).

Идеята на Бай Ганьо за създаването на вестник и модел за бизнес ни представи четвъртият екип.

С помощта и подкрепата на своите учители г-жа Калинова и г-жа Гадевска учениците направиха сравнителен анализ на създаването на бизнес модел по времето на Бай Ганьо и сега, посочиха приликите и разликите и анализираха героите на Алеко Константинов.

В края на урока двете учителки попитаха учениците: Има ли бъг в бизнес модела на Бай-Ганьовия екип? Учениците отговориха, че има и посочиха мерки за отстраняването на този „бъг“.

Провеждането на проектно базирано обучение имаше следните цели:

Развиване на критично мислене: да се насърчат учениците да проучат бизнес модела на Бай Ганьо от литературна и предприемаческа гледна точка и да анализират дали има евентуални „бъгове“ или несъответствия в него. Това изисква развиване на критично мислене и способността да се анализират сложни сценарии.

Прилагане на знания от различни области: Учениците бяха предизвикани да използват знанията си по литературата и предприемачеството, за да направят обстоен анализ на бизнес модела. Те показаха разбиране на етическите, социалните и икономическите аспекти, анализирайки постъпките, мислите и думите на героите на Алеко Константинов.

Развиване на комуникационни умения: Учениците бяха насърчени да представят своите анализи и заключения. Това подобрява техните умения за обясняване, аргументиране и комуникация- важни умения във всяка сфера на живота.

Стимулиране на творческото мислене: Учениците приложиха алтернативни бизнес модели и решения за евентуалните „бъгове“ в бизнес модела на Бай Ганьо. Това насърчава творческото мислене и предприемчивостта.

Реален опит в проектна среда: Чрез проектното-базирано обучение бяха представени проекти и проблеми, свързани с реалния свят. Това предостави на учениците възможността по забавен и интересен начин да приложат своите знания и умения на практика.

Ангел Балев – директор на училището, също взе участие в дискусията по темата на урока. Той обобщи, давайки на учениците интересни насоки и съвети.