В очакване на Седмата европейска олимпиада по статистика

В работата на Националния семинар за ментори в Седмата европейска олимпиада по статистика за ученици, който се проведе в Пазарджик, община Троян беше представена от педагози от СУ „Васил Левски“ – Троян.

Теменуга Цаловска, която за пръв път подготви отбор за предходната Шеста европейска олимпиада, изслуша с интерес лекциите и взе активно участие в дискусиите по време на обучението с учители от Северна България на 18 и 19 ноември.

Ангелина Иванова, учител по български език и литература в СУ „Васил Левски“ – Троян, беше поканена като лектор за двата семинара – за учители от Южна България (на 17 и 18 ноември) и от Северна България (на 18 и 19 ноември). Тя сподели опита си от участието на училището в различни инициативи на НСИ – Европейска олимпиада по статистика за ученици, Международен конкурс за статистически плакат, Конкурс за статистическо есе. Специален акцент беше поставен върху представянето на училищен отбор в първото национално състезание по статистика Дейтатон, в което нашите ученици се класираха трети.

На двата семинара в Пазарджик от 17 до 19 ноември се събраха над 120 педагози от цялата страна с желание да работят със своите ученици за повишаване на интереса им към статистиката, за развитие на творческите им умения чрез участие в инициативите на НСИ на национално и международно ниво.

Семинарът беше открит официално от доц. д-р Михаил Кончев, заместник-председател на НСИ и ръководител на екипа по реализиране на статистическите инициативи за ученици в България. „Олимпийският връх е едновременно и цел, и посока, но по-важен е пътят, който изминаваме към него. Пътят е този, който изгражда личността, а ние като преподаватели знаем това най-добре, възпитавайки млади хора с очакването да бъдат успешното ни бъдеще“, заяви доц. Кончев и припомни на присъстващите, че олимпийският статистически връх не е непревземаем, защото през 2022 г. български отбор е победител в Европейската олимпиада по статистика.

Директорът на дирекция „Многосекторна статистика, методолия и регистри“ Антоанета Илкова представи всички статистически състезания за ученици, организирани от НСИ, както и целите, регламентите, условията за участие и резултатите от последните им издания – Шестата европейска статистическа олимпиада, първия за България статистически Дейтатон, Международния конкурс за статистически плакат и Националния конкурс за статистическо есе.

Успешния си опит по време на работните сесии представиха учителите-ментори на отбори победители и с призови класирания в статистическите състезания на НСИ – Милена Гълъбинова и Албена Гълъбинова от Професионална гимназия по икономика и мениджмънт – Пазарджик, Ангелина Иванова от СУ „Васил Левски“ – Троян, Диана Савова от 51 СУ „Елисавета Багряна“ – София и Величка Стоянова от ЕГ „Васил Карагьозов“ – Ямбол. Менторите споделиха, че за все по-нарастващия интерес на учениците към статистиката принос има и това, че на първенците в националния кръг на Европейската олимпиада по статистика се признава оценка отличен 6.00 от конкурсния изпит в УНСС за кандидатстване във всички специалности от направление „Икономика“.

Всеобщо е мнението, че съвместната отлична работа между учителите и НСИ, популяризирането и на най-малкия успех, високата оценка и признанието на местно и национално ниво действа повече от мотивиращо за младите хора, за да продължават и в бъдеще да отреждат на статистиката важна роля както в ежедневието си, така и в плановете за бъдещо развитие.

Клуб „Медии“, СУ „Васил Левски“ – Троян