Успешно представяне на Коледното математическо състезание

В  Коледното математическо състезание от нашето училище взеха участие 39 ученици от втори до шести клас.

От тях най-добре се представиха:

Дея Маринова (6 клас) – 1-во място

Кристиян Кирилов (5 клас) – 1-во място

Даниел Георгиев (2 клас) – 2-ро място

Пламена Кукенска (5 клас) – 2-ро място

Теодора Пежгорска (6 клас) – 2-ро място

Александър Александров (4 клас) – 3-то място

Боян Трифонов (5 клас) – 3-то място

Ивайла Кадиева (6 клас) – 3-то място

Коледното математическо състезание е част от календара на Съюза на математиците в България и е една от най-масовите надпревари у нас.