Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“   – един вълнуващ концерт

На 18 декември в зала „Форум“ се реализира съвместен концерт на четири троянски училища:

НУ „Христо Ботев“

ОУ „Иван Хаджийски“

СУ „Васил Левски“

СУ „Св. Климент Охридски“

Концертът е финална инициатива от работата на училищата по  Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“, а водеща беше нашата съученичка Гергана Монева.

Нашето училище бе представено от вокална група „Гласчета“ с ръководител Мариета Жекова в състав:

Преслав Делчев (6 клас)

Даная Петкова (6 клас)

Данислав Попадиев  (6 клас)

Мариана Петкова (7 клас)

Преслава Събчева (8 клас)

София Иванова (10 клас)

Изпълнени бяха песните „Като стара икона“ и „Бяла приказка“.