Обучение на здравна тематика за обогатяване на знанията и уменията на педагогическите специалисти

Педагогическите специалисти от СУ „Васил Левски“ бяха включени в обучение, част от планираната в началото на учебната година външноинституционална квалификационна дейност. В съботния ден, на 13 януари 2024г., 54 учители станаха част от теоретичната и практико – приложната демонстрация на тема: „Здравно образование в училище – мисия възможна“. Лекторът доц. д-р Светлана Ангелова насочи вниманието към  социалната и гражданската компетентност на педагогическите специалисти в контекста на придобиване на знания и умения за работа в екип във връзка с безопасността и оказването на първа помощ на учениците. Презентирани бяха съдържателните аспекти на способите за оказване на адекватна помощ при травми и наранявания, при изгаряне, измръзване, ухапване, отравяне. Разиграни бяха полезни симулационни ситуации, за да придобият всички участници по-голям опит за справяне с различни инциденти както в училищната сграда, така и в извънучилищната среда. Представените казуси от реалността помогнаха да се изгради стратегия за действия при възникнали животозастрашаващи ситуации. На финала на обучението педагогическите специалисти си пожелаха наученото да бъде само богат опит, а не приложено в действителност. Обучение в безопасна среда е най-добрият вариант за осъществяване на ползотворна комуникация учител – ученик.