Отлично представяне на областния кръг от Националното състезание по компютърно моделиране

На 17.02. 2024 г. в гр. Ловеч се проведе областният кръг на Националното състезание по компютърно моделиране. В него участваха десет ученици от СУ „В. Левски“-Троян. Те показаха отлични знания и умения за работа във визуална среда за програмиране Scratch. Сред явилите се на областния кръг от състезанието двадесет третокласници Мартин Михайлов от 3А клас е на трето място, Матея Вълковска от 3А – на четвърто и Симеон Станев от 3Б – на пето място. Отлично се представиха и Мария Хитрова и Виктория Стоянова от 3Б клас. При четвъртокласниците в битката за първото място се включиха двадесет и трима ученици. Виктория Лачовска от 4Б клас е на трето място, само на 3 точки от победителя. Борис Дичевски- на четвърто, Александър Стоянов – на пето. Достойно представяне на Елена Желязкова от 4Б и Павел Вълковски от 4 А клас.

Поздравления за всички участници и много бъдещи успехи!