Добри практики и иновации

По инициатива на Регионалното управление на образованието – Ловеч на 28.02.2024 г., в ПЕГ “ Екзарх Йосиф I “ – гр. Ловеч се проведе работна среща на учители от начален етап. Нейната основна цел бе представяне и популяризиране на добри практики за използване на електронни платформи за обучение и електронно съдържание в обучението по предмети в начален етап. Споделяне иновативен опит в използването на съществуващи и доказали ефективността си безплатни дигитални образователни ресурси за успешно прилагане на компетентностния подход и на ценностно-ориентиран подход в образователния процес.

Учители от СУ „Васил Левски“-Троян, ОУ „Христо Никифоров“- Ловеч, СУ „Бачо Киро“- Летница, ОУ „Васил Левски“- с. Орешене, ОУ „Васил Левски“- Ловеч и НУ Св. Св. Кирил и Методий“-Троян споделиха своя опит в областта на  проектно-базираното обучение, на провеждането на интердисциплинарни уроци, използването на иновативни педагогически подходи и съвременни образователни ресурси в учебния процес. Всяко от презентиращите училища представи обучението на най-малките ученици през своята призма, визия и цели за образование в 21 век.

Валентина Маринова, учител в начален етап на СУ „Васил Левски“, представи добър опит, свързан с приложението на груповата и екипната работа и практически дейности с роботизирани играчки при реализирането на интегрирани уроци по български език и литература и математика, насочени към повишаване интереса на децата към четенето и за формиране на езикови и математически компетентности у тях. Упражняване на контрол над обекти, алгоритмични дейности, програмиране, пространствена ориентация и др. са част от уменията за начално програмиране, които второкласниците успешно овладяват в тези уроци.

Представеният модел на работа спомага за насърчаване „ученето чрез правене“ и провокира детската креативност. Малките ученици от нашето училище имат възможност да усвояват знания с помощта на Blue Bot, E.a.r.L., Ozobot, mTiny, Codey Rocky и др. роботи. От тази учебна година в часовете за занимания по интереси децата разботят с конструктори LEGO® Education BricQ Motion.