Буквите носят светлина

Буквите носят светлина, гордо заявиха малките ученици от 1Б клас пред своите родители.

За първокласниците пролетта донесе един специален, пръв и единствен – Празникът на буквите. Това вълнуващо тържество се помни цял живот, защото учениците осъзнават ,че са направили най-трудната и важна стъпка в живота си – научили са се да четат и пишат буквите от българската азбука. След месеци на усилен труд, много прочетени и изписани страници, водени от своята учителка г-жа Росица Якова, подкрепяни от родителите, първокласниците рецитираха стихотворения, пяха песни, драматизираха и четоха свои любими приказки. В заключената стая на мъдреца от приказката „Най-хубавото“  те разбраха, че всичко добро в живота се постига с труд и знание. Празникът бе озарен от весело настроение, приятни изненади и незабравими моменти. Всяко изпълнение бе посрещнато с аплодисменти и щастливи усмивки от всички – учители, родители и гости на тържеството.

Г-жа Камелия Алексиева поздрави малките ученици за успешното изучаване на азбуката, пожела им да са здрави, да пишат и четат упорито и им поднесе книжки и грамоти. Празникът на буквите завърши с тематични сладки изкушения, с пожелание за повече моменти на гордост за родители и ученици.

Росица Якова, класен ръководител на 1Б клас