Училищно Великденско състезание по информационни технологии за седмокласници – 2024

I. ЦЕЛИ на състезанието:

Предоставя възможност за творческа изява на учениците със знания и практически умения в областта на работата с компютри и информационни технологии.

Осигурява възможност за реализация постиженията на учениците.

II. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ:

Инициатор на състезанието е МО по Информатика и информационни технологии при СУ „Васил Левски“ – гр.Троян

Състезанието се провежда през месец април. Условията на задачите са качени на

III. РЕГЛАМЕНТ на състезанието:

 Състезанието е за ученици от 7.клас на СУ „Васил Левски“ – Троян.

Учениците изпълняват самостоятелно по три задачи:

1 задача:

Дигитална рисунка на великденско яйце с програмен продукт: MS Paint.

2 задача:

Учениците работят на тема – „ПЪСТЪР ВЕЛИКДЕН!” – с програмен продукт: MS Word.

Участниците ще разполагат с определени ресурси (галерия и текст), с които трябва да работят.

3 задача:

 Учениците разработват презентация с програмата MS PowerPoint на тема: „Великденски символи”. Използват материали от Интернет по техен избор.

Трите файла се изпращат на homework_it@mail.bg като се посочват имената и класа на участника.

ВАЖНО!!! Регламента и файловете към втората задача са качени в блога на Петя Газдова, етикет: ВЕЛИКДЕНСКО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ИТ

IV. СРОКОВЕ

Срок за изпращане на файловете: 07.05.2024г.

Раздаване на наградите: 10.05.2024г.

V. ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ:

Оценяването и класирането се извършва от учителите от МО „Иформатика и информационни технологии“.

Класирането е индивидуално.

VI. НАГРАДИ

Всички участници ще получат подарък изненада, а победителите в съответните категории (Най-красиво дигитално великденско яйце, Най- красиво оформена великденска страница и Най-добра презентация) ще получат призови награди.