Ден на Земята

Днес, 22.04 (Ден на Земята), в училище СУ „Васил Левски” – Троян малки и големи ученици почистиха класните си стаи. След това всички излязоха навън и почистиха двора и околните пространства.

За всички ученици бяха подсигурени ръкавици и чували, в които да събираме боклука.

Инициативата беше на Ученическия съвет на училището.

Пазете природата чиста!

Изхвърляйте си боклука само на дадените места!

Стефани Билярска, Мария Мондешка
ХВ, Клуб „Медии“