Прием в VIII клас за учебната 2024/2025 година

Съгласно заповед № РД 10-158/22.04.2024 на Началника на РУО – Ловеч, СУ „Васил Левски“ – Троян ще организира държавен план-прием за 8. клас в три паралелки (две профилирани и една професионална):

Паралелка „Чужди езици“, с интензивно изучаване на английски език. Кандидатства се с удвоените оценки от Национално външно оценяване по Български език и литература и по Математика.

– Паралелка „Софтуерни и хардуерни науки“, с разширено изучаване на английски език. Кандидатства се с оценката от Национално външно оценяване по Български език и литература и утроената оценка от НВО по Математика. Всички ученици ще се обучават в СТЕМ-профил.

Професионална паралелка – професия „Хотелиер“, специалност „Организация на хотелиерството“, ­ с разширено изучаване на английски език. Кандидатства се с удвоените оценки от Национално външно оценяване по Български език и литература и по Математика.