Понякога учим по-добре, когато не го наричаме учене

Реализирането на дейностите по проект „Пътешествие във времето“ по НП „България – образователни маршрути” – модул „Културните и научните институции като образователна среда“ през изминалата учебна година отведе малките ученици от начален етап на СУ „В. Левски“ до различни места в България. Децата имаха възможност да се включат в тематични маршрути, интерактивни уроци, практически занимания и работилници и да надградят и прецизират своите знания и умения, свързани с формиране на обществени и граждански компетентности. Направиха проучвания, свързани с културно–историческото наследство на нашия роден край, с живота и делото на Апостола и Българското възраждане XVIII – XIX в.

Учим по- добре, когато не го наричаме учене! Весела ваканция!

Културното наследство на България – 1.а и 2.а клас посетиха Регионален етнографски музей на открито „Етър“

Родословното дърво на моя роден край – 1.а, 1.б и 2.б клас в Музей на занаятите – Троян

По стъпките на Апостола – 1.б и 2.б клас посетиха Музей „Къкринско ханче“ и Музей „Васил Левски“- Ловеч

Български средновековни столици – 3.а, 3.б, 4.а и 4.б

Културното наследство на България – 3.а и 3.б клас на Шипка

Да съхраним историческата памет – за свободата на България – 1.б и 2.б клас – Панорама „Плевенска епопея 1877 г.“

„В школото на даскал…“ – 1.б, 2.б и 3.а клас – Къща- музей „Иван Вазов“, Къща- музей „Васил Левски“ и Даскал Ботьовото училище