Естония – първата дигитална република на планетата

От 16 до 22 юли 2021 г. Росица Якова и Валентина Маринова, заедно с учители от ДГ „Братя Грим“ – Шумен, участваха в наблюдение на място в Детска градина „Арбу“(Tallinna ОЩЕ…

Един ден в музея

По национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Културните институции като образователна среда“ от 7. до 17. юни учениците от начален етап посетиха Музея на народните художествени занаяти и ОЩЕ…

Забавно програмиране с Micro:bit и Makey Makey

На 7. юни 2021 г. учениците от групата за заниманията по интереси по Проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ направиха представяне на програмиране с  програмируемите платки Micro:bit и Makey Makey. ОЩЕ…

Царевец- величественост и красота, събрани в едно

По национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Културните институции като образователна среда“ част от училищните часове по „Околен свят“ и „Човекът и обществото“ в начален етап бяха проведени ОЩЕ…