Ден на европейските автори- нова инициатива за насърчаване на четенето

Днес Донка Михайлова, кмет на Община Троян, гостува на учениците от 1 „б“ клас при СУ „В. Левски“- Троян. Нейното посещение постави началото на поредица от събития, чрез които първокласните ОЩЕ…

Мисия до Луната с групата по „Дигитални науки“ към Училищна Телерик Академия

На 26 януари 2023 год. Вяра Дочева, началник на отдел „Образование, култура, спорт и демографски дейности“, Бисерка Петрова, секретар на ОбКБППМН и Тереза Георгиева, главен специалист „Култура“ от Общна Троян ОЩЕ…

Добри практики по Програма „Еразъм+“ КД1

По покана на колегите, работещи по проект “From Game to SТEM”, Магда Латинска и Мария Нанкова, част от екипа на „Иновативна класна стая днес“, проект по Програма „Еразъм+“, ключова дейност 1, ОЩЕ…

Последна мобилност по проект “From Game to SТEM” по Програма „Еразъм+“

От 28 ноември до 2 декември 2022 год. нашето училище беше домакин на петата мобилност по проект “From Game to SТEM” по Програма „Еразъм+“. Гости на събитието бяха учители и ученици от Сърбия, Полша, Турция ОЩЕ…