Забавно програмиране с Micro:bit и Makey Makey

На 7. юни 2021 г. учениците от групата за заниманията по интереси по Проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ направиха представяне на програмиране с  програмируемите платки Micro:bit и Makey Makey. ОЩЕ…

Царевец- величественост и красота, събрани в едно

По национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Културните институции като образователна среда“ част от училищните часове по „Околен свят“ и „Човекът и обществото“ в начален етап бяха проведени ОЩЕ…

Занаятите на моя роден край

По национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Културните институции като образователна среда“ през месец юни учениците от начален етап посетиха Национално изложение на художествените занаяти и изкуствата – Орешак. Те ОЩЕ…

Пицата – вкусното италианско културно наследство

На 2. юни, в заниманията по интереси и като част от дейностите по проект „Culture4Kids“ по Програма „Еразъм+“, учениците от 3б и 2б клас приготвиха пица „Неаполитана“. Кулинарната работилница е ОЩЕ…