Списък на одобрените учебници за учебната 2021/2022 година (8–12 клас)

Важно: Учебниците по Английски език и Испански език за съответното ниво се закупуват с обща поръчка на училището, след като парите бъдат събрани от родителския актив. Учебниците по Български език ОЩЕ…

116 111 – Национална линия за деца

Родители, деца, учители, директори, граждани могат да подадат сигнал за дете в риск на Националната линия за деца 116 111. Какво означава „Национална линия за деца“ Това е единен телефонен номер. ОЩЕ…