График на консултациите на учителите с родители

за II срок на учебната 2020/2021 година Име Фамилия Ден, час Стая Ангел Балев понеделник, 15:10–15:50 Кабинет 21 Камелия Алексиева понеделник, 12:30–13:10 Кабинет 22 Ренета Бакарова четвъртък, 14:00 Кабинет 22 ОЩЕ…

График за консултациите на учителите с ученици

за II срок на учебната 2020/2021 година Име, фамилия Ден/час Стая Ангел Балев понеделник, 14:30 21 Камелия Алексиева понеделник, 13:25 22 Ренета Бакарова сряда, 13:20 213 Ангелина Иванова четвъртък, 13:30 ОЩЕ…

Програма „Еразъм +“ – устойчива връзка между образование и наука

На 23 септември Ренета Бакарова, Цветелина Мутафова и Магда Латинска, преподаватели по природни науки и членове на екипа, работещ по проект „ICT@School“ по Програма „Еразъм+“ в нашето училище, представиха на ОЩЕ…