Педагогически състав

СПИСЪК НА УЧИТЕЛИТЕ В СОУ”ВАСИЛ ЛЕВСКИ” ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 год.

74 квалифицирани преподаватели,от които  51 с ПКС ( професионално- квалификационна степен)

I ПКС - 2 преподаватели

II ПКС - 11 преподаватели

III ПКС - 4 преподаватели

IV ПКС - 8 преподаватели

V ПКС - 26 преподавателиБългарски език и литература

1.Розалина Симеонова Русенова - II ПКС

2.Цветлина Вескова Митева - I ПКС

3.Димитринка Пенкова Винчева - II ПКС

4.Ана Радева Кисьова - II ПКС

5.Галя Лалева Лалева - III ПКС

6.Мария Кондева Църовска - II ПКС

7.Радостка Минкова Петкова - IV ПКС

8.Стела Иванова Михайлова - III ПКС

9.Цветанка Младенова Христова - V ПКС

10.Ралица Василева Бенчева-Вълевска - V ПКС

11. Ангелинка Тодорова Иванова

12 Ирина Желязкова Калинова - III ПКС

Чужди езици

 • Английски език

1.Марияна Петрова Станчева - V ПКС

2.Диляна Игнатова Табакова - V ПКС

3.Полина Тошкова Иванова 

4.Снежана Пенкова Георгиева - V ПКС

5.Мирослава Константинова Йовчевска 

6.Теменужка Славева Добрева - II ПКС

7.Таня Владимирова Лингорска

8.Тинка Димитрова Бойнова - V ПКС

9. Поля Милкова Минкова

10. Габриела Добринова Ангелска

•    Немски език
Дарина Василева Гадевска - V ПКС

       •    Руски език
Маргарита Додева Луканова - II ПКС

       •    Испански език
Вяра Георгиева Дочева 

 • Италиански език

Ивета Василева Семова


Математика

1.Магдалена  Минкова Димова - IV ПКС

2.Милен Богданов Мешев - V ПКС

3.Николина Минкова Терзиева - II ПКС

4. Нели Илиева Радева - V ПКС

5. Иванка Колева Карамфилска - IV ПКС

6. Радосвета Данчева Станевска - V ПКС

7. Галинка Ангелова Калева - V ПКС


Информатика и информационни технологии

1. Ангел Мичев Балев - IV ПКС

2.Андриана Цветанова Хаджийска - V ПКС

3.Емилия Иванова Андреева- Бакърджиева - V ПКС

4.Светослав Любомиров Божков - V ПКС

5. Илиян Христов Ковачев 

6.Петя Тодорова Газдова - IV ПКС

7. Свилен Енчев Димитров 


Обществени и граждански науки

 • История и цивилизация, Свят и личност

1.Петко Ангелов Бошнаков - II ПКС

2. Лидия Маринова Кирилова - II ПКС

3.Маргарита Додева Луканова - II ПКС

4.Цветелина Василева Мутафова - I ПКС

 • География и икономика

1.Пешка Пенчева Вачева - III ПКС

2.Ивайло Цветанов Йорданов - IV ПКС

3. Диан Иванов Станчев 

 • Философия, Психология и логика, Етика и право

1. Мария Кондева Църовска - психология и логика

2. Татяна Стефанова Василкова - философия

3. Радостка Минкова Петкова - етика и право

Природни науки

 • Биология и здравно образование
 • Химия и опазване на околната среда
 • Човекът и природата


1. Мариела Милкова Тенева - V ПКС

2. Магда Петкова Колева - V ПКС

3. Марийка Калева Станчева - II ПКС

4. Ренета Миленова Бакарова - V ПКС

 • Физика и астрономия

1.Пенка Костадинова Узунова - II ПКС

2. Галинка Ангелова Калева - V ПКС


Изкуства

 • Музика

1.Мариета Цвяткова Жекова - IV ПКС

2.Радка Койнова  Цонковска - II ПКС

 • Изобразително изкуство, Технологии

1. Ели Петрова Мичева 

2.Красимир Георгиев Ганеков

Физическо възпитание и спорт

1. Николай Руменов Скубарев 

2. Николай Матеев Цанков

3. Красимир Христов Якимов - V ПКС

4. Надежда Славеева Ночева

 Професионална подготовка

1. Иванка Цветкова Църова - V ПКС

2. Милена Станева Мартинова - V ПКС

3. Бихрияна Янева Брилска

Начален етап

1. Боряна Петрова Нановска - V ПКС

2. Поля Стойкова Дудева - V ПКС

3. Атанаска Христова Стоянова - V ПКС

4. Емилия Дачева Дачева - V ПКС

5. Камелия Иванова Алексиева - V ПКС

6. Пенка Нанкова Неофитова - V ПКС

7. Росица Петкова Якова - Пенкова - V ПКС

Възпитатели в ПИГ

I – IV клас

1. Детелина Илчева Църовска 

2. Красимира Христова Димова

3. Валентина Маринова Цочева

4. Станимир Иванов Стойчев


V-VIII клас
1. Ралица Василева Бенчева

2. Ангелинка Тодорова Иванова

Педагогически съветник - Татяна Стефанова Василкова


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vlevskiu/public_html/site/application/modules/default/controllers/IndexController.php on line 44