Профил на купувача


13.04.2016 г.
Информация за извършени плащания

1. Информация за плащане за закуски

2. Информация за плащане за обяди

3. Информация за плащане на гориво09.03.2016 г.
Информация за извършени плащания

1. Информация за плащане за закуски

2. Информация за плащане за обяди

3. Информация за плащане на гориво09.02.2016 г.
Информация за извършени плащания

1. Информация за плащане за закуски

2. Информация за плащане за обяди

3. Информация за плащане на гориво29.12.2015 г.
Информация за извършени плащания

1. Информация за плащане за закуски

2. Информация за плащане за обяди

3. Информация за плащане на гориво04.12.2015 г.
Информация за извършени плащания

1. Информация за плащане за закуски

2. Информация за плащане за обяди

3. Информация за плащане на гориво03.11.2015 г.
Информация за извършени плащания

1. Информация за плащане за закуски

2. Информация за плащане за обяди10.09.2015 г.
Договор за доставка на храна
за учебната 2015/2016 година

1. Договор08.09.2015 г.
Договор за закуски
за учебната 2015/2016 година

1. Договор02.09.2015 г.
Протокол на училищната комисия за доставка
на храна на СОУ "Васил Левски" - Троян
за учебната 2015/2016 година

1. Протокол19.08.2015 г.
Публична покана за доставка на храна за нуждите
на СОУ "Васил Левски" - Троян
за учебната 2015/2016 година

1. Публична покана

2. ИЗТЕГЛИ: Образци на документите за кандидатстване

3. ИЗТЕГЛИ: Указания за попълване на документите

4. ИЗТЕГЛИ: Техническа спецификация

5. Заповед за процедура17.06.2015 г.
Информация за извършени плащания

1. Доставка и закуска за ученици02.06.2015 г.
Информация за извършени плащания

1. Доставка и обяд за ученици04.05.2015 г.
Информация за извършени плащания

1. Доставка и обяд за ученици

2. Доставка на гориво

3. Доставка и закуска за ученици10.04.2015 г.
Информация за извършени плащания

1. Доставка на гориво

2. Доставка и закуска за ученици01.04.2015 г.
Информация за извършени плащания

1. Доставка и обяд за ученици

2. Доставка на гориво

3. Доставка и закуска за ученици10.03.2015 г.
Информация за извършени плащания

1. Доставка и обяд за ученици

2. Доставка и закуска за ученици20.02.2015 г.
Информация за извършени плащания

1. Доставка и обяд за ученици

2. Доставка на гориво10.01.2015 г.
Информация за извършени плащания

1. Доставка и обяд за ученици

2. Доставка на гориво

3. Доставка и закуска за ученици04.12.2014 г.
Информация за извършено плащане по договор 2/27.10.2014 г. за доставка на гориво

1. Доставка на метан

2. Доставка на дизел04.12.2014 г.
Информация за извършени плащания по ЗОП за доставка на закуски и доставка на храна за обяд

1. Информация за плащане за обяд
2. Информация за плащане за закуски
3. Информация за плащане за обяд
4. Информация за плащане за закуски

12.11.2014 г.
Доставка на преносими компютри за нуждите
на СОУ "Васил Левски" - Троян

1. Протокол за разглеждане и оценка на подадените оферти по ИКТ
2. Сключен договор със СТЕМО
3. Информация за извършено плащане към СТЕМО

27.10.2014 г.
Доставка на преносими компютри за нуждите
на СОУ "Васил Левски" - Троян

1. Публична покана
2. Документация за участие
3. Образец на всички документи, които трябва да се попълнят
4. Протокол за разглеждане и оценка на подадените оферти (от 12.11.2014 г.)

Информация за извършено плащане по договор 2/15.09.2014 г. за доставка на храна за обяд

можете да изтеглите информацията от този файл

15.09.2014 г.

1. Договор с "Хлебопроизводство и сладкарство" - Троян
2. Договор с "Мастър Пик" ООД

12.09.2014 г.

1. Протокол N1 от дейността на комисията, назначени със заповед N676/01.09.2014 г.

02.09.2014 г.
Публична покана за доставка на храна за нуждите
на СОУ "Васил Левски" - Троян

1. Публична покана

2. Указания за попълване на документите

3. Образец 5 - Декларация по чл. 47

4. Образец 6 - Декларация по чл. 8

5. Образец 7 - Декларация по чл. 55

6. Приложение 1 - Административни сведения

7. Приложение 5 - Ценово предложение

8. Проект на договор

18.07.2014 г.
Вътрешни правила за възлагане
на обществени поръчки
към СОУ "Васил Левски" - Троян

1. Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки
2. Вътрешни правила за поддържане на профил на купувача

01.01.2014 г.
Вътрешни правила за възлагане
на обществени поръчки
към СОУ "Васил Левски" - Троян

1. Вътрешни правила