Администрация

1. Малинка Николова Матева - гл. счетоводител

2. Катерина Димова Димитрова - оперативен счетоводител

3. Петя Минкова Маринова - библиотекар

4. Мариета Василева Иванова - служител "Човешки ресурси"

5. Николета Венелинова Иванова - завеждащ административна служба

6. Диана Вескова Краевска - домакин

7. Анна Минчева Комитова - домакин- организатор кухня

8.Румен Минков Тодоров - работник поддръжка

9. Александър Николов Маринов - огняр

10. Сергей Йорданов Петров - портиер

11. Илия Минков Минков - шофьор

12. Снежана Илиева Василева - чистачка

13. Милка Цвяткова Семерджиева - чистачка

14. Дора Данчева Петрова - чистачка

15. Гинка Дичева Василева - чистачка

16. Мария Тодорова Христова - чистачка

17. Лиляна Георгиева Шотинска - чистачка


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vlevskiu/public_html/site/application/modules/default/controllers/IndexController.php on line 44