Дати за изпитите на Кеймбридж в СОУ \"Васил Левски\" за 2016г.

FCE ( на хартия ) - 05.11.2016г.

CAE ( на хартия ) - 05.11.2016г.

Краен срок за регистрация и за двата изпита - 23.09.2016г.

Място на провеждане на изпитите - СОУ "Васил Левски", гр. Троян

Администратор на изпитите - езиков и изпитен център АВО ( София) - акредитиран център за провеждане на изпитите на Cambridge English Language Assessment, част от Университета Кеймбридж.

За информация: Цветлина Митева - пом.-директор (0876 435333 )
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vlevskiu/public_html/site/application/modules/default/controllers/IndexController.php on line 96