Дати за провеждане на НВО в 7 клас за учебната 2015/ 2016г.

Български език и литература - 18.05.2016

Математика - 20.05.2016

КОО "Обществени науки, гражданско образование и религия" - 26.05.2016

Чужди езици - 27.05.2016

КОО "Природни науки и екология" - 30.05.2016