План-прием 2014/2015 учебна година
Прием след 8 клас за учебната 2014/ 2015 г.
План-прием 2013/2014 учебна година
Прием в IX клас за учебната 2013/2014г.
Наредба № 11

за приемане на ученици в държавни и в общински училища

Свали файл