График за провеждане на изпити за промяна на годишна оценка през учебната 2019/2020 година, майска сесия

В прикачения по-долу файл е графикът за провеждане на изпити за промяна на годишна оценка през учебната 2019/2020 година, майска сесия