II място на международен конкурс с превод от испански език директно настани наша зрелостничка във филологическия факултет на ВТУ

Пети международен конкурс по превод „Трансформации 2020“. Конкурсът приключва с 244 участници и 437 превода на проза и поезия от 19 езика на български език и от български език на ОЩЕ…