Проект „Образование за утрешния ден“

Проект „Образование за утрешния ден“ се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с ОЩЕ…

Изключителен успех на национално състезание по английски език

През учебната 2020/2021 ученици от нашето училище за пореден път взеха участие в състезанието по английски език, организирано от асоциацията на Лонгман училищата в България. Традиция за СУ „Васил Левски“ ОЩЕ…

За нашия СТЕМ-център

СТЕМ-центърът на СУ „Васил Левски“ –  гр. Троян е съвсем нова придобивка за училището и е първият по рода си в област Ловеч. Той нагледно представя учебния материал, основно по ОЩЕ…

ПОГЛЕД НА УЧИТЕЛИТЕ ОТ СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ КЪМ ДИГИТАЛНИТЕ ПОКОЛЕНИЯ И ОБУЧЕНИЕТО ИМ

Проектно – базираното обучение и компетентностният подход бяха във фокуса на обучението на 58 педагогически специалисти от Средно училище „Васил Левски“ – град Троян, в първите декемврийски дни на 2021г.. ОЩЕ…