ПОГЛЕД НА УЧИТЕЛИТЕ ОТ СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ КЪМ ДИГИТАЛНИТЕ ПОКОЛЕНИЯ И ОБУЧЕНИЕТО ИМ

Проектно – базираното обучение и компетентностният подход бяха във фокуса на обучението на 58 педагогически специалисти от Средно училище „Васил Левски“ – град Троян, в първите декемврийски дни на 2021г.. ОЩЕ…