Дейности по проект „Ученически практики – 2“

Ученици от професионалните паралелки реализират дейности по проект „Ученически практики – 2“ Наши ученици от професионалните паралелки „Организация на хотелиерството“ имат възможност да се включат в реализиране на дейностите по ОЩЕ…