Добри практики по Програма „Еразъм+“ КД1

По покана на колегите, работещи по проект “From Game to SТEM”, Магда Латинска и Мария Нанкова, част от екипа на „Иновативна класна стая днес“, проект по Програма „Еразъм+“, ключова дейност 1, ОЩЕ…