Учениците от групата „Дигитални науки“ получиха своите сертификати

На 20 април Вяра Дочева, началник на отдел „Образование, култура, спорт и демографски дейности“ и Тереза Георгиева, главен специалист „Култура“ от Общна Троян посетиха последното за тази учебна година занимание ОЩЕ…